Hei, Olen Enni Nuora Sosionomi(YAMK)- opiskelija Savonia AMK:ssa ja tämä sivusto toimii opinnäytetyönäni. Olen ollut varhaiskasvatuksen opettajana melkein 10 vuotta. Useamman vuoden olen ollut jo kiinnostunut musiikkikasvatuksesta varhaiskasvatuksessa ja sen kaikista hyödyistä lapsen kehitykselle ja kasvulle. Minua on myös omien lasteni myötä alkanut kiinnostamaan yhä enemmän positiivinen pedagogiikka ja siihen liittyvä vahvuuksien huomiointi osana kasvatustyötä.  Opinnäytetyönäni kehitin Hyvää huomioiden-kokonaisuuden, joka koostuu kymmenestä musiikillisesta satutuokiosta, joiden avulla tutustutaan 16 eri luonteenvahvuuteen. Tuokioiden kautta vahvuuspedagogiikka voidaan ottaa osaksi  varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Musiikkipäiväkoti Priimi.

Blogi koostuu eri opinnäyteyön osuuksista, joita pääsee lukemaan otsikoiden alta. Myös työn teoreettisille lähtökohdille sekä toimintatutkimukselle on omat osuudet. Hyvää huomioiden toimintatuokiot otsakkeen alta löytyy esittely tuokiokokonaisuudesta sekä linkki, josta sen voi ladata halutessan myös pdf-tiedostona.

Tervetuloa lukemaan opinnäytetyötäni.

-Enni-

SAVONIA_logo_cmyk